זהירות: שיטת רמאות חדשה ל-GMAIL

יצא לי לקבל את המייל הבא:

Account Alert

Dear Hetz Benhamo
This message is from gmail message center to all gmail free account
owners and premium account owners. We are currently upgrading our data
base and e-mail account center. We are deleting all unused gmail
account to create more space for new accounts.

To prevent your account from closing, you will have to verify it below
so that we will know that it's a present used account.

CONFIRM YOUR IDENTITY. VERIFY YOUR FREE GMAIL ACCOUNT NOW !!!
    Gmail! ID:………..

            Password:……

           Your Birthday XXXXXXXXX

Image  :………                                Registration
Verification Code

    Warning!!!   Account owner that refuses to update his or her
account before 72 hours of receiving this warning will lose his or
her account permanently.

מיותר לציין של-GOOGLE במקרה יש תקציב מספיק לאחסון ותיבות חדשות 🙂

בכל מקרה, אם מגיע לכם דואר כזה, זרקו אותו לפח דואר הזבל ותתעלמו ממנו.